0
Lượt Xem
132
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Trương Y Nhất vừa nói mẹ là bị mỗ nãi nãi phụ thể, mới đem tiểu tam thượng vị viết được như thế tươi mát thoát tục. Kết quả, đêm đó liền xuyên vào mẹ ruột viết kia bản niên đại tiểu thuyết, thành pháo hôi nữ phụ Trương Thúy Thúy.

Trương Thúy Thúy là nam chủ con dâu nuôi từ bé, nam chủ muốn phản kháng phong kiến ép duyên, muốn cùng nữ chủ tự do yêu đương, vì thế, Trương Thúy Thúy bi kịch.

Trương Y Nhất tỏ vẻ mặc kệ nam chủ cùng nữ chủ các ngươi yêu đến thiên hoang địa lão, ta chỉ muốn cách vách cái kia nam phụ.

Xuyên sách ngọt văn song xử.

Thẻ Tiêu Chí