0
Lượt Xem
130
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thẩm Húc xuyên qua đến trong một quyển sách.

Bất công lão nương, mắt lạnh huynh đệ, bị khinh bỉ tiểu tức phụ.

Điểm chết người là ——

Trong sách, hắn bán thân bất toại tê liệt trên giường.

Trong sách, hắn tức phụ khó sinh một xác hai mạng.

Trong sách, con trai của hắn một viên si tâm hướng minh nguyệt, vì nữ chủ phụng hiến tất cả.

Cuối cùng dùng tính mệnh thành toàn nữ chủ cùng nam chủ, được xưng là lịch sử tốt nhất nam phụ.

Thẩm Húc: . . .

Nhìn xem còn khỏe mạnh chính mình, mang thai tức phụ, còn có ngoài cửa chơi bùn nhi tử.

Thẩm Húc hướng lên trời dựng ngón giữa: Ha ha! Ta nhường ngươi xem lão đại hai chữ viết như thế nào!

Xuyên thư niên đại văn ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí