Trọn bộ 997 chương
1

Quyển 1 Chương 1: Thử Việc

2

Quyển 1 Chương 2: Thi Thể

3

Quyển 1 Chương 3: Nghi Vấn Trùng Trùng

4

Quyển 1 Chương 4: Chuyện Lạ Liên Tục Xuất Hiện

5

Quyển 1 Chương 5: Có Ma?

6

Quyển 1 Chương 6: Lựa Chọn Bất Đắc Dĩ

7

Quyển 1 Chương 7: Trở Lại Tiệm Sách

8

Quyển 1 Chương 8: Bị Bóng Tối Bao Trùm

9

Quyển 1 Chương 9: Chỉ Có Hai?

10

Quyển 1 Chương 10: Vị Khách Ngoài Ý Muốn

11

Quyển 1 Chương 11: Viện Binh

12

Quyển 1 Chương 12: Nguy Hiểm

13

Quyển 1 Chương 13: Cô Gái Đáng Sợ

14

Quyển 1 Chương 14: Phần Thứ Hai Thử Công Việc

15

Quyển 2 Chương 1: Nghe Ngóng

16

Quyển 2 Chương 2: Tự Sát

17

Quyển 2 Chương 3: Túc Quỷ​

18

Quyển 2 Chương 4: Nguyên Nhân Gây Ra​

19

Quyển 2 Chương 5: Giải Quyết Tình Huống Phòng 703​

20

Quyển 2 Chương 6: Gọi Hồn​

21

Quyển 2 Chương 7: Quỷ Ảnh​

22

Quyển 2 Chương 8: Không Bình Tĩnh

23

Quyển 2 Chương 9: Tới Gần

24

Quyển 2 Chương 10: Thả Lại

25

Quyển 2 Chương 11

26

Quyển 2 Chương 12: Lãnh Nguyệt

27

Quyển 2 Chương 13: Tiếng Vang Trên Lầu

28

Quyển 2 Chương 14

29

Quyển 2 Chương 15: Ảo Cảnh​

30

Quyển 2 Chương 16: Trốn

31

Quyển 2 Chương 17: Một Con Quỷ Khác​

32

Quyển 2 Chương 18: Hoang Mang

33

Quyển 2 Chương 19: Đầu Mối​

34

Quyển 2 Chương 20: Chạm Tay Tới Cái Ác

35

Quyển 2 Chương 21: Giãy Dụa!

36

Quyển 2 Chương 22: Gọi Điện Thông Báo​

37

Quyển 2 Chương 23: Công Ty​

38

Quyển 2 Chương 24: Nhiệm Vụ​

39

Quyển 2 Chương 25: Hệ Thống​

40

Quyển 2 Chương 26: Kiểm Tra Cùng Thăng Chức​