0
Lượt Xem
14
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Âm Dương Sư đồng nghiệp, ALL Seimei, lần thứ hai nhắc nhở, là ALL Seimei, lôi thận. Thích Seimei có: Bát Kỳ Đại Xà, Tamamo-no-Mae, Kuro Seimei, Susabi (hoang), Hakuzousu Tag: Cường cường, Bên cạnh tình ca, Tình yêu chiến tranh, Tương ái tương sát Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Abe Seimei ┃ vai phụ: Tamamo-no-Mae, Bát Kỳ Đại Xà, Susabi (hoang), Kuro Seimei, Hakuzousu ┃ cái khác: Một câu tóm tắt: ALL Seimei, hiện đại hướng Lập ý: Âm Dương Sư ALL Seimei

Thẻ Tiêu Chí