Đã cập nhật 167 chương
1

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 1: Vừa Kết Hôn Đã Làm Lạc Mất Ông Xã Rồi

2

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 2: Một Năm Sau Sẽ Ly Hôn

3

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 3: Hệ Thống Vạn Năng

4

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 4: Khả Năng Nấu Nướng Đỉnh Cấp

5

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 5: Hai Người Các Cậu Đã Làm Gì Rồi?

6

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 6: Giá Trị Gương Mặt Tăng Lên

7

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 7: Đã Trở Nên Đẹp Trai Hơn Hẳn

8

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 8: Bồi Mỗi Người Một Tháng

9

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 9: Phong Thái Của Dương Lão Bản

10

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 10: Đẹp Trai Nên Muốn Làm Cái Gì Thì Làm

11

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 11: Hai Người Một Rắn Nhìn Nhau

12

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 12: Bị Một Con Rắn Kiềm Chế

13

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 13: Cậu Thích Anh Ta Rồi?

14

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 14: Tình Nhân Trong Mắt Hóa Tây Thi

15

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 15: Hai Vị Nữ Tráng Sĩ, Xin Dừng Tay!

16

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 16: Ai Cũng Có Thể Trở Thành Thực Thần

17

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 17: Tôi Không Phải Là Người Tùy Tiện

18

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 18: « Hoàng Đế Nội Kinh » Có Cái Gì?

19

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 19: Y Thuật Và Võ Thuật

20

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 20: Tu Sĩ Luyện Khí

21

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 21: Vị Đại Tỷ Kia Thật Nhiệt Tình

22

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 22: Ngứa Tay Nhịn Không Được

23

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 23: Cóc Ghẻ Mà Đòi Ăn Thịt Thiên Nga

24

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 24: Cám Ơn, Tôi Không Ăn

25

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 25: Không Được

26

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 26: Tùy Tiện Học Tập Một Vài Kỹ Năng

27

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 27: Tác Dụng Phụ Của Hệ Thống

28

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 28: Cảm Giác Mất Mát Khó Hiểu

29

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 29: Cái Gì Tôi Có Thể Thiếu, Nhưng Riêng Vợ Thì Có Rất Nhiều

30

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 30: Tôn Nghiêm Đại Sư

31

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 31: Một Bài Hát Đổi Lấy Một Vai Diễn

32

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 32: Ca Sĩ Chân Chính Là Người Như Thế Nào?

33

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 33: Thiên Tài Đều Thích Tùy Hứng?

34

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 34: Quả Nhiên Anh Ta Rất Thích Mình

35

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 35: Chồng À, Em Có Ngoan Không?

36

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 36: Sự Tình Khó Nói

37

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 37: Một Lòng Vì Chủ

38

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 38: Đáng Đời Anh Độc Thân

39

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 39: Không Phải Kỹ Xảo, Đây Là Thường Thức

40

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức - Chương 40: Tôi Đã Tốt Nghiệp Đại Học Rồi, Anh Đừng Hòng Lừa Gạt Tôi