32
Lượt Xem
51
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Độ dài: 57 chương + 1 PN Thể loại : Hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt, sủng, HE. CP chính : Hứa Trì x Tần Cần Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng, răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được "giải thoát", nhổ trễ thì phải "thoả hiệp" Vị bác sĩ này không ngờ, cuối cùng mình lại thua bởi một cái "răng khôn", vì nó mọc trong lòng, muốn nhổ cũng không được. "Răng khôn" này tên là Tần Cần

Thẻ Tiêu Chí