Đã cập nhật 71 chương
1

Anh Chỉ Là Một - Chương 1: Người Thừa Kế Đi Lạc

2

Anh Chỉ Là Một - Chương 2: Vô Cùng Nguy Hiểm

3

Anh Chỉ Là Một - Chương 3: Ở Chung

4

Anh Chỉ Là Một - Chương 4: Vừa Săn Sóc Lại Vừa Ngoan Ngoãn

5

Anh Chỉ Là Một - Chương 5: Muốn Yêu Đương Với Tôi

6

Anh Chỉ Là Một - Chương 6: Thương

7

Anh Chỉ Là Một - Chương 7: Ngủ Chung

8

Anh Chỉ Là Một - Chương 8: Bạn Trai

9

Anh Chỉ Là Một - Chương 9: Bộ Phận Quan Trọng

10

Anh Chỉ Là Một - Chương 10: Thân Mật

11

Anh Chỉ Là Một - Chương 11: Tâm Tư

12

Anh Chỉ Là Một - Chương 12: Gả Cho Tôi

13

Anh Chỉ Là Một - Chương 13: Uống Chút Rượu

14

Anh Chỉ Là Một - Chương 14: Bí Mật

15

Anh Chỉ Là Một - Chương 15: Rời Đi

16

Anh Chỉ Là Một - Chương 16: Tiệc Đóng Máy

17

Anh Chỉ Là Một - Chương 17: Nụ Hôn Nồng Nhiệt

18

Anh Chỉ Là Một - Chương 18: Phòng Thay Đồ Nữ

19

Anh Chỉ Là Một - Chương 19: Máy Phát Hiện Nói Dối

20

Anh Chỉ Là Một - Chương 20: Danh Chính Ngôn Thuận

21

Anh Chỉ Là Một - Chương 21: Khu Nhà Cao Cấp

22

Anh Chỉ Là Một - Chương 22: Ao Nước Nóng

23

Anh Chỉ Là Một - Chương 23: Ái Mộ

24

Anh Chỉ Là Một - Chương 24: Kín Kẽ

25

Anh Chỉ Là Một - Chương 25: Sao Có Thể?

26

Anh Chỉ Là Một - Chương 26: Nhúng Chàm

27

Anh Chỉ Là Một - Chương 27: Anh Nằm Mơ Đi

28

Anh Chỉ Là Một - Chương 28: Tôi Nợ Cô Ấy

29

Anh Chỉ Là Một - Chương 29: Kết Hôn

30

Anh Chỉ Là Một - Chương 30: Đêm Tân Hôn

31

Anh Chỉ Là Một - Chương 31: Ly Hôn

32

Anh Chỉ Là Một - Chương 32

33

Anh Chỉ Là Một - Chương 33: Bắt Nạt

34

Anh Chỉ Là Một - Chương 34: Không Nỡ

35

Anh Chỉ Là Một - Chương 35: Quyến Rũ

36

Anh Chỉ Là Một - Chương 36: Phong Sát

37

Anh Chỉ Là Một - Chương 37: Hôn Anh

38

Anh Chỉ Là Một - Chương 38: Mất Lý Trí

39

Anh Chỉ Là Một - Chương 39: Sinh Nhật

40

Anh Chỉ Là Một - Chương 40: Tân Hôn Hòa Hợp