0
Lượt Xem
18
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: ngôn tình hiện đại Câu chuyện kể về việc nam chính có tính gia trưởng một chút khi ỷ lại vào việc anh ta là người kiếm tiền nuôi cả gia đình cũng vì vây mà  tự do tung hoành, và tôi là nạn nhân của sự ngông cuồng đó.

Thẻ Tiêu Chí