1
Lượt Xem
82
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Khi còn nhỏ, Tiêu Ngộ An ăn mặc bạch áo sơ mi, từ trên cây cứu tới một cái tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi ăn bạc hà băng ăn đến đầy tay nước đường, ở Tiêu Ngộ An bạch áo sơ mi thượng ấn tiếp theo cái bạc hà năm ngón tay ấn. “Đóng dấu, chính là ta ca ca.” Khi còn nhỏ, Minh Thứ chỉ có bò đến cao cao trên cây, mới có thể nhìn đến cách vách trong viện ca ca. Hắn tưởng mau mau trường cao, mau mau lớn lên, không cần lại leo cây, xoay người là có thể nhìn đến Tiêu gia ca ca. “Không cần vì ta dừng lại, làm ta truy đuổi, làm ta phương hướng.” Tiêu Ngộ An × Minh Thứ Cảm tình hướng, trưởng thành chuyện xưa

Thẻ Tiêu Chí