0
Lượt Xem
30
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Bạch gia ra một cái không đúng tí nào hoa si nữ, toàn bộ Lạc thành đều không người dám cưới. Tuổi còn trẻ liền không có mẫu thân, đáng thương thân thế sau lưng lại cất dấu kinh thiên bí mật. Ngươi tù ta mẫu thân? Ta đây đánh ngươi nhi tử. Ngươi tưởng một tay che trời? Ta đây phá tan phía chân trời!

Thẻ Tiêu Chí