0
Lượt Xem
710
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Mỗi đoạn yêu mến bên trong

Tất có một vị pháo hôi bạn gái cũ

Nếu có một ngày, bạn gái cũ hắc hóa. . .

Ha ha, vậy thì tốt chơi!

Hắc hóa trích lời:

Đừng nhanh như vậy nói ưa thích, ta sẽ nhịn không được đem ngươi tàng quỹ bên trong.

Hoặc là ngươi đi chết, hoặc là ta cười nhìn ngươi chết.

Ngươi cho rằng chính mình yêu thiên sứ, vì lẽ đó, bị ta lợi dụng cũng là đáng đời.

Hữu nghị nhắc nhở:

Nữ chính xấu bụng, không phải thánh mẫu, phi nhân loại.

Thẻ Tiêu Chí