0
Lượt Xem
12
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Edit : Dưa Tác phẩm gốc: Hoàn Ngày bắt đầu edit: 31/7/2020 -? Cp: Alfred Ernest ( Ernest) x Nathaniel Wallace ( Nero) Thuộc tính : nhược công cường thụ Lời tác giả: Truyện này là ngọt văn Đủ kiểu tú ân tú ái Tiết tử Thật sự là cho đến giờ, tôi vẫn không thể nào tin được rằng hôm đó rõ ràng đã bước chân vào địa ngục, thế mà lại như đến thiên đường.

Thẻ Tiêu Chí