41
Lượt Xem
80
Chương
106445
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Nàng là ngũ tiểu thư của phủ tướng quân, cũng là đệ nhất phế vật ở Đông Thần Quốc. Nàng hoa si thành tánh, vì theo đuổi nam tử mà bị tùy tùng của người ta lỡ tay đúng chết.

Nàng là thiên chi kiều nữ nhưng bị hại bỏ mình, chịu khổ cả tộc diệt môn, từ đây đeo trên lưng huyết hải thâm thù.

Một thiên tài xuất chúng lại xuyên thành phế vật. Lần nữa mở mắt ra mọi thứ không còn như trước!

Luyện đan, luyện khí khó lắm sao? Thế mà với nàng lại trở thành việc dễ như trở bàn tay. Thuần thú sư thực là chức vụ quý hiếm? Nàng không cẩn thận một tí đã thành thuần thú sư cấp bậc đế vương rồi!

Bức hôn?! Người có bề ngoài tuấn tú thì giỏi lắm sao?

Nàng kéo nam tử yêu nghiệt lại: “Này Ma Vương, có người muốn cướp chỗ của chàng kìa.”

Nam tử yêu nghiệt nhìn thoáng qua, thân hình khẽ động, giây tiếp theo tra nam không thấy đâu. Xoat người lại, mỗ yêu nghệt cười mê hoặc lòng người: “U U, chúng ta nói tiếp chuyện sinh hài tử đi!”