0
Lượt Xem
7
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lâm Phàm đạt được đánh dấu hệ thống, từ đó đi lên ức vạn phú ông sinh hoạt.

Tinh thông trù nghệ, y tiên thánh thủ, đệ nhất ca thần, thư hoạ danh gia, cầm nghệ cao thủ, còn có một cái xinh đẹp đáng yêu miêu hệ nữ hài làm bạn gái.

Ta chỉ muốn yên lặng hưởng thụ sinh hoạt, không cẩn thận liền trở thành thế giới thủ phủ.

【 thường ngày nhẹ nhõm lưu 】

PS: Ai đoc ở trang metruyenchu thì cho mình xin ít hoa và kẹo : v

Thẻ Tiêu Chí