0
Lượt Xem
8
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Từ Nhàn trùng sinh đến hiệp dĩ võ loạn*(dùng võ thuật để coi thường người khác, làm loạn) cấm thế giới, bắt đầu Hoàng Đế lão nhi liền muốn giết ta cha, hôn ước trong người công chúa điện hạ ngắm thấy được Tiểu Ngốc Lư muốn cắm sừng ta?

Từ Nhàn tự biết thập tử vô sinh, chỉ cầu kéo một chịu tội thay,

Quyết định chắc chắn đúng là kết quả Hoàng Đế lão nhi.

Sau đó hệ triệu hoán thống mở ra, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, Tịch Mịch Kiếm Thần Tây Môn Xuy Tuyết, Đoạt Mệnh Kiếm Khách Yến Thập Tam, đủ loại nghe nhiều nên thuộc cao thủ tuyệt thế từng cái đăng tràng.

Từ Nhàn bắt đầu oanh oanh liệt liệt tạo phản con đường!

Thẻ Tiêu Chí