6
Lượt Xem
34
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Editor: Ayukami GIỚI THIỆU Lâm Tư Trạch như là tín niệm duy nhất của Cố Hồng Kiến. Nàng vì hắn mà sống Sau đó, nàng chết đi... Rốt cuộc nàng phát hiện, bản thân có làm quỷ cũng không tính buông tha Lâm Tư Trạch.

Thẻ Tiêu Chí