Đã cập nhật 85 chương
1

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 1: Thiếu Niên Trầm Mặc 🌵

2

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 2: "cậu Ổn Chứ?" 🌵

3

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 3: "nhịn Một Chút, Tôi Sẽ Làm Nhẹ Thôi." 🌵

4

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 4: Bẩn 🌵

5

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 5: "cậu...ở Đây Cả Đêm Sao?" 🌵

6

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 6: "cậu Có Thể Đưa Tôi Về Không?" 🌵

7

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 7: "cậu Chán Ghét Tôi?" 🌵

8

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 8: "để Tôi Đưa Cậu Về." 🌵

9

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 9: Mua Thêm Bao Nhiêu Phần Đi Nữa, Cũng Không Phải Do Cô Mua. 🌵

10

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 10: "hôm Nay Tôi Ăn Sáng." 🌵

11

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 11: "chu Công Nói, Tuổi Này Của Tôi Phải Nuôi Chiều Cao." 🌵

12

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 12: "cậu Không Cho Phép Tôi Gỡ Ra." 🌵

13

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 13: "giấy." 🌵

14

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 14: "cậu Cũng Muốn Chơi Cầu Lông Sao?" 🌵

15

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 15: "cậu Ấy Sẽ Không Tức Giận." 🌵

16

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 16: Đánh Nhau 🌵

17

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 17: "xử Lí Vết Thương Của Cậu Trước." 🌵

18

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 18: "trần Trì, Nếu Không Buông Ra Tôi Sẽ Không Để Ý Cậu Nữa." 🌵

19

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 19: Nói Dối 🌵

20

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 20: Trần Trì Sinh 🌵

21

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 21: "cậu Cảm Thấy Tôi Ghê Tởm Sao?" 🌵

22

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 22: "cậu Muốn Bức Điên Tôi Sao?" 🌵

23

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 23: "mình Có Thể Dạy Cậu." 🌵

24

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 24: Quỷ Hút Máu 🌵

25

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 25: "chúng Ta Xem Chung." 🌵

26

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 26: "trừ Cậu, Tôi Không Muốn Xem Chung Với Ai Cả." 🌵

27

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 27: "cậu Đang Làm Nũng Sao?" 🌵

28

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 28: "vậy Tôi Có Được Cậu Khen Thưởng Cái Gì Không?" 🌵

29

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 29: "trần Trì, Chúng Ta Là Bạn." 🌵

30

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 30: "bởi Vì Cậu." 🌵

31

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 31: "không Cần Giúp Tôi." 🌵

32

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 32:

33

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 33: Vì Không Có Cô Bên Cạnh. 🌵

34

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 34:

35

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 35: Cậu Ghen Tị Đến Phát Điên

36

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 36: Người Trong Lòng

37

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 37: Tôi Sẽ Không Để Cho Ai Khi Dễ Cậu Ấy

38

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 37-2: Tôi Sẽ Không Để Cho Ai Khi Dễ Cậu Ấy 2

39

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 37-3: Tôi Sẽ Không Để Cho Ai Khi Dễ Cậu Ấy 3

40

Bệnh Chiếm Hữu - Chương 37-4: