0
Lượt Xem
14
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Bệnh nhân tâm thần x Bác sĩ mang tâm hồn bà thím, hiện đại, đoản văn Tình trạng bản gốc : Hoàn 14 chương Edit + Beta : Vi cute moe moe Mọi người sẽ phải làm sao khi một ngày bệnh nhân tâm thần ngốc manh của tôi đột nhiên biến thành thương nhân tinh anh phúc hắc, tôi phải làm sao đây?! Bệnh nhân tâm thần x Bác sĩ tâm hồn bà thím. Hy vọng mọi người đọc vui.

Thẻ Tiêu Chí