0
Lượt Xem
23
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

A Ly hôn hôn trầm trầm mấy trăm năm, thẳng đến có một ngày bị một người máu kích thích tỉnh, nhìn phía trước hộc máu tiểu hài tử, nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp dùng lá con phiến nhéo tiểu hài tử góc áo. Nguyệt chiêu là trời sinh phế tài, không có linh căn không thể tu luyện, vẫn luôn bị người khi dễ, thẳng đến gặp được một gốc cây tiểu thảo...

Thẻ Tiêu Chí