0
Lượt Xem
44
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tên tôi là Bình An, khi tôi được sinh ra thì mẹ tôi đã qua đời.... Nhiều người nghe tôi kẻ vậy đều lấy làm khó tin, vì người chết thì sao lại sinh con được? Nhưng đó lại chính là sự thật, tôi có muốn nói chệch đi cũng không được.

Thẻ Tiêu Chí