Đã cập nhật 60 chương
1

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 1: Khu Rừng Đen

2

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 2: Cái Bóng

3

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 3: Anh Là Ai

4

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 4: Nghỉ Ngơi

5

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 5: Lên Đường

6

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 6: Con Tàu Bị Tấn Công

7

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 7: Ngôi Đền Dưới Lòng Hồ

8

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 8: Những Kẻ Canh Giữ

9

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 9: Nuốt Chửng

10

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 10: Lên Trên Mặt Đất

11

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 11: Tỉnh Dậy

12

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 12: Kì Nghỉ Ở Hokkaido

13

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 13: Dưới Căn Hầm

14

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 14: Trên Gác Mái

15

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 15: Nó

16

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 16: Có Chết Cũng Không Lấy Hắn

17

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 17: Lần Đầu Gặp Mặt

18

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 18: Tôi Phải Giết Cái Tên Chết Tiệt Đó

19

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 19: Phản Xạ Có Điều Kiện

20

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 20: Kẻ Đưa Ra Lời Mời

21

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 21: Kẻ Được Mời

22

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 22: Hãy Gọi Tên Tôi

23

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 23: Một Đêm Dài

24

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 24: Kou

25

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 25: Rei

26

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 26: Trận Đấu Cung

27

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 27: Quá Khứ Của Inao

28

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 28: Bắt Cóc

29

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 29: Tôi Xin Lỗi

30

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 30: Daisuke Và Dai

31

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 31: Vô Vọng

32

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 32: Hai Đứa Trẻ Và Cơn Ác Mộng

33

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 33: Huyết Ấn

34

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 34: Tụ Hội

35

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 35: Phải Rồi, Ta Là Zen

36

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 36: Bên Trong Chiếc Hộp

37

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 37: Mặt Nước Tĩnh Lặng

38

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 38: Không Giết Được

39

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 39: Phong Ấn Đầu Tiên

40

Black Dog (hắc Khuyển) - Chương 40: Từ Bỏ