0
Lượt Xem
37
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Văn chương cơ bản tin tức

Thể loại truyện: Diễn sinh - thuần ái - cận đại hiện đại - phương Tây diễn sinh

Thị giác tác phẩm:Chủ chịu

Phong cách tác phẩm:Nhẹ nhàng

Hệ liệt tương ứng: Lạnh.

Vì ái phát điện

Tiến độ truyện:Đã hoàn thành

Số lượng từ toàn truyện:64193 tự

Toàn văn 16 chương xong, mặt sau có thể nhảy quá không xem ~ Truyện này còn có tên là《 ngài vai hề thỉnh ký nhận 》

Chu nhưng nhi

Giới tính nam

Trọng độ nhân cách phân liệt chứng người bệnh

Nhân ăn cơm hộp xem hài kịch bị nghẹn lại bất hạnh bỏ mình

Sau lại trọng sinh trở thành biên thấy đánh ca đàm vai hề

Hôm nay cũng muốn ở ca đàm nỗ lực sinh tồn đi xuống QWQ

Tag: Anh mỹ diễn sinh, Mau xuyên, Siêu cấp anh hùng, Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vai hề ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Thẻ Tiêu Chí