0
Lượt Xem
165
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tuyết liên hoa dạng tốt đẹp hiền lành nữ giáo sư mang một khỏa trăm thương ngàn lỗ tâm từ địa cầu một đầu khác, đi tới Tứ Xuyên Cam Túc tuyết khu sơn thôn trong trường nhỏ, tại thanh sơn lục thủy vòng ôm trung, tại bọn nhỏ chân thành nóng bỏng trông đợi trung, tại một phần chân thành thuần túy tình yêu trung, bị chữa khỏi. . . Tương thủ không dễ, nhân sinh tuyển chọn, đáp án luôn là không biết. Khi đóa hoa hy vọng mở liền sơn dã, phàm trần rối bời, chỉ nguyện cùng thích nhất người, dắt tay giục ngựa nhìn tà dương. . .

Thẻ Tiêu Chí