1
Lượt Xem
25
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

“Đại gia kỳ thật đều không hiểu được, hạ vọng lớp học cái kia Smart tên côn đồ kỳ thật sau lưng là cái khóc bao.” Công thụ đều là học tra, công ngạo kiều lại tự luyến, chịu hung ba ba bạo lực nhưng là phi thường ái khóc vì tránh cho có người nói cao trung sinh không thể cái kia, cho nên hai người bọn họ học lại sinh, ngầm đồng ý sớm qua mười tám tuổi. Hạ vọng lỗ tai tắc tai nghe, khó nghe tiếng vang tạc đến hắn trừ bỏ âm nhạc cái gì nghe không thấy, hắn đầu còn theo âm nhạc nhịp trống trên dưới lắc lư. ...