0
Lượt Xem
296
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Hà Nặc bỗng có một ngày nhận được hệ thống kế thừa kiếm thuật, sau đó không hiểu tại sao lại đi tới thế giới của những tên cướp biển. Và từ đó tại thế giới này, kỷ nguyên cướp biển lừng lẫy được mở ra.

Thẻ Tiêu Chí