0
Lượt Xem
65
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tâm động như tia chớp, áy náy tựa chanh Vội vàng làm sự nghiệp giáo thảo cùng vội vàng làm việc học học bá chi gian sinh ra một loại kỳ quái phản ứng hoá học CP: Tần Uy Hàng × An Ninh Nhãn: Song hướng yêu thầm, vườn trường

Thẻ Tiêu Chí