Trọn bộ 22 chương
1

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 1: Thanh Gươm Ma Thuật

2

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 2: Chúa Tể Grimwald Tái Xuất

3

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 3: Tờ Gia Phả

4

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 4: Bí Mật Của Gabriel

5

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 5: Lửa Cháy Trong Đường Hầm

6

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 6: Charlie Thoát Hiểm

7

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 7: Olivia Và Bức Tượng Phù Điêu

8

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 8: Quả Cầu Đại Dương

9

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 9: Mẹ Đỡ Đầu Giả Mạo

10

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 10: Lối Tigerfield

11

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 11: Thiên Thần Trong Tuyết

12

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 12: Những Linh Vật Biển Bằng Vàng

13

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 13: Tiếng Sóng Gầm

14

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 14: Tấm Bưu Ảnh Khó Hiểu

15

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 15: Màn Sương Độc

16

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 16: Tiếng Gọi Xa Xăm

17

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 17: Chim Đại Bàng Kẻ Trộm

18

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 18: Con Ruồi Của Rembrandt

19

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 19: Solomon Giải Cứu

20

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 20: Trong Đồng Hoang

21

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 21: Trận Quyết Tử

22

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Chương 22: Sào Huyệt Của Quỷ