19
Lượt Xem
19
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Hán Việt: Phân thủ nhất bách thiên Thể loại: Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Đoản văn, 1v1 Editor: Ocean135 Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Yêu rồi chia tay, ok fine. Chia tay rồi lại yêu, cái quỷ gì???? - ------- Lục Quan Du: Anh tới đây làm gì? Phó Viễn: Hôm nay là ngày đặc biệt, anh tới để chúc mừng. Lúc Quan Du: Chúc mừng cái gì? Chia tay một trăm ngày sao? Phó Viễn: Chúc mừng ngày đầu tiên hai chúng ta lần thứ hai yêu nhau. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu.

Thẻ Tiêu Chí