86
Lượt Xem
115
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Happy-Ending

Tôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi!

Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường.

Thẻ Tiêu Chí