0
Lượt Xem
28
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, niên thượng, tình đầu ý hợp. Số chương: 26 + 2 Edit + Beta: lala Tori (c1-c3), Vịt (từ chương 4 đến hết) Văn án: Sư đồ luyến, Thụ khiếm thính, tự ti x Công tự tin, tỉ mỉ chu đáo, đôi khi lưu manh, giọng hay, thê nô. Giải thích tên truyện chút nhé: Tên của hai nhân vật chính trong truyện là Kha Khoa (柯窠) và Yến Quy (燕归). Khoa có nghĩa là tổ, Yến là chim yến, và Quy là quay về. Ý nghĩa của nó chính là khi mà Yến Quy cảm thấy mệt mỏi thì có thể đến bên cạnh Kha Khoa

Thẻ Tiêu Chí