Đã cập nhật 16 chương
1

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 1

2

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 2: 🐻mượn Lần 2🐻: : Đến Văn Phòng Của Tôi Một Chuyến

3

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 3: 🐻mượn Lần 3🐻: Trong Lòng Thầy, Em Là Hạng Người Như Vậy Sao?

4

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 4: 🐻mượn Lần 4🐻: Thầy Sẽ Không Ép Em

5

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 5: 🐻mượn Lần 5🐻: Rõ Ràng Mấy Người Này Có Ý Đồ Quấy Rối

6

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 6: 🐻 Mượn Lần 6🐻: Cưng Chiều Giáo Sư Lục

7

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 7: 🐻mượn Lần 7🐻: Cầm Tay Gián Tiếp??

8

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 8: 🐻mượn Lần 8🐻 : Chờ Thầy

9

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 9: 🐻mượn Lần 9🐻 : Không Bằng Chúng Ta Lưu Lại Phương Thức Liên Lạc Đi

10

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 10: 🐻mượn Lần 10🐻: Chinh Phục Giáo Sư Lục

11

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 11: 🐻mượn Lần 11🐻: Sống Ở Đâu?

12

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 12: 🐻mượn Lần 12🐻: Tay Của Lục Bạch Duyên... Thật Đẹp

13

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 13: Cậu Cũng To Gan Thật

14

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 14: 🐻mượn Lần 14🐻: Thật Không Ngờ Giáo Sư Lục Lại Có Bộ Dạng Này

15

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 15: Tương Lai Làm Bạn Gái Của Thầy Chắc Chắn Rất Hạnh Phúc

16

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh - Chương 16: 🐻mượn Lần 16🐻:mời Thầy Một Đêm....rất Đắt Ạ?