1342
Lượt Xem
156
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Số chương: 158 Thể loại: Huyền huyễn, HE Editor : TIEUTUTUANTU Có thể do mọi người thích làm nghiêm trọng hóa vấn đề, muốn suy nghĩ phức tạp lên mọi chuyện mà thôi, tu tiên cũng không phải là như vậy... Ngay từ những ngày đầu tiên khi Không Hầu bước lên con đường tu tiên, nàng mới biết được, tiên hiệp trong thoại bản đều là gạt người. Tiểu thuyết tu tiên phong cách nhẹ nhàng hài hước, hi vọng mọi người sẽ thích. Không Hầu (kong hou), một loại đàn cổ, đây chính là tên của nữ chính.

Thẻ Tiêu Chí