Đã cập nhật 49 chương
1

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 1: Cái Gì Gọi Là Vừa Thấy Đã Yêu Chẳng Qua Chỉ Là Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

2

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 2: Tên Hơi Dài = Xuống Dưới Ngó Nhá😘

3

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 3: Tên Của Anh Hẳn Là Rất Êm Tai Đi, Giống Như Tôi Vậy

4

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 4: Kỷ Diễn....ai Vậy?

5

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 5: Kỷ Tổng...thật Trùng Hợp....anh Cũng Tới Nhà Vệ Sinh Sao ?

6

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 6: Tôi Sợ

7

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 7: Người Chị

8

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 8: Xin Lỗi ? Không Thể Nào! Cả Đời Này Cũng Không Thể!

9

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 9: Cho Cô Ba Giây, Mau Xin Lỗi Bản Tiên Nữ

10

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 10: Tên Bên Dưới Hố Hố

11

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 11: Này Cô Bé, Sao Da Mặt Lại Dày Như Vậy ?

12

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 12: Tôi Sẽ Hôn Anh Trước Mặt Toàn Bộ Người Trong Siêu Thị

13

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 13: Lỗi Của Anh Chính Là Lỗi Của Anh

14

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 14: Sao Tay Của Anh Lạnh Vậy ?

15

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 15: Anh Thấy Tay Của Tôi Thế Nào ?

16

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 16: Anh Không Cảm Thấy Tôi Rất Giống Bạn Gái Của Anh Sao?

17

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 17: Làm Sao ? Cô Lo Lắng Cho Tôi ?

18

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 18: Anh Có Nhìn Thấy Weibo Thi Lạc Phù Hôm Nay Đăng Gì Không?

19

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 19: Kỷ Diễn Trở Về, Có Cơm Để Ăn!

20

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 20: Anh Lại...tôi...tôi Muốn Hôn Anh...

21

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 21: Cùng Lắm Thì Hôn Lại Một Cái

22

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 22

23

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 23: Tên Chương Bên Dưới

24

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 24: Nữ Thần, Sao Chị Lại Đẹp Như Vậy Chứ ?

25

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 25: Tại Sao Không Đồng Ý Yêu Cầu Thêm Bạn Của Tôi ?

26

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 26: Kỷ Diễn......

27

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 27: Kỷ Tổng, Tôi Thật Sự Không Nghĩ Tới Anh Lại Là Người Như Vậy

28

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 28: Không Ai Nói Cho Cô, Không Thể Tùy Tiện Chọc Eo Một Người Đàn Ông Sao

29

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 29: Đói Bụng Không, Đi Ăn Đi

30

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 30: Kỷ Diễn, Anh Có Thể Tôi Một Cái Không?

31

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 31: Kỷ Diễn Tôi Hẳn Là Không Dễ Nói Chuyện Như Vậy Chứ?

32

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 32: Đừng Sợ, Tôi Ở Đây

33

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 33: Đi Với Tôi Là Được, Đừng Để Bị Ướt, Kẻo Bệnh

34

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 34: Anh Mà Còn Không Nói, Tôi Sẽ Hôn Anh Tiếp Đấy

35

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 35: "có Phải Trước Kia Con Từng Bị Tai Nạn Giao Thông Không?"

36

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 36: Anh Ngủ Chưa?

37

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 37: Vừa Rồi Anh Chủ Động Hôn Tôi Đúng Không

38

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 38: Có Cần Đổi Cho Cô Tài Xế Mới Không?

39

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 39: Nhưng Mà Em Thích Anh Ấy

40

Cô Ấy Rất Không Vui! - Chương 40: Anh Đã Về Rồi