Đã cập nhật 300 chương
1

Quyển 1 Chương 1: Dù Bỏ Mình Ma Tâm Vẫn Không Hối Hận

2

Quyển 1 Chương 2: Ngược Thời Gian Năm Trăm Năm Giác Ngộ

3

Quyển 1 Chương 3: Mời Ở Một Bên Chơi Trứng Đi

4

Quyển 1 Chương 4: Cổ Nguyệt Phương Nguyên

5

Quyển 1 Chương 5: Nhân Tổ Tam Cổ, Hi Vọng Khai Khiếu

6

Quyển 1 Chương 6: Đường Tương Lai, Sẽ Rất Đặc Sắc

7

Quyển 1 Chương 7: Cổ Sư Có Cửu Chuyển, Di Tàng Hoa Tửu Để Lại

8

Quyển 1 Chương 8: Cảnh Còn Người Mất

9

Quyển 1 Chương 9: Càng Lúc Càng Xa

10

Quyển 1 Chương 10: Trời Có Mưa Gió Bất Trắc, Luyện Cổ Đặc Biệt Gian Nan

11

Quyển 1 Chương 11: Chẳng Qua Là Sắc Dụ Mà Thôi

12

Quyển 1 Chương 12: Mùi Rượu Thanh Trúc, Cổ Sư Ra Oai

13

Quyển 1 Chương 13: Rừng Trúc Dưới Trăng, Một Hạt Tuyết Trắng

14

Quyển 1 Chương 14: Huyền Cơ Giấu Trong Khe Đá

15

Quyển 1 Chương 15: Lịch Sử Do Kẻ Chiến Thắng Viết

16

Quyển 1 Chương 16: Thu Hết Vào Túi

17

Quyển 1 Chương 17: Sơ Luyện Tửu Trùng

18

Quyển 1 Chương 18: Để Chuyện Xưa Như Khói Phiêu Tán

19

Quyển 1 Chương 19: Lục Chuyển Bản Mệnh Xuân Thu Thiền!

20

Quyển 1 Chương 20: Gia Lão Học Đường Hết Nói Nổi Rồi

21

Quyển 1 Chương 21: Sao Lại Là Ca Ca Được Hạng Nhất?

22

Quyển 1 Chương 22: Nguyệt Nhận Bay Múa

23

Quyển 1 Chương 23: Nuôi Cổ Giống Như Nuôi Tình Nhân

24

Quyển 1 Chương 24: Cổ Sư Cận Chiến

25

Quyển 1 Chương 25: Cảnh Xuân Tươi Đẹp

26

Quyển 1 Chương 26: Bản Chất Của Tất Cả Các Tổ Chức

27

Quyển 1 Chương 27: Ngang Nhiên Trấn Lột

28

Quyển 1 Chương 28: Làm Ăn Không Vốn

29

Quyển 1 Chương 29: Không Từ Thủ Đoạn

30

Quyển 1 Chương 30: Phương Nguyên! Ngươi Lại Tới Cướp?

31

Quyển 1 Chương 31: Phương Nguyên, Ngươi Gặp Đại Họa Rồi!

32

Quyển 1 Chương 32: Bỡn Cợt

33

Quyển 1 Chương 33: Ngươi Mắng Chửi Đi

34

Quyển 1 Chương 34: Đè Ngươi Ra Mà Đánh!

35

Quyển 1 Chương 35: Ngươi Kêu Đi

36

Quyển 1 Chương 36: Món Quà Phân Thây!

37

Quyển 1 Chương 37: Vừa Là Thỏa Hiệp Vừa Là Uy Hiếp

38

Quyển 1 Chương 38: Ma Đầu Bước Đi Trong Ánh Sáng

39

Quyển 1 Chương 39: Đội Buôn Cóc

40

Quyển 1 Chương 40: Trong Tảng Đá Màu Tử Kim Có Cổ Thiềm Say Ngủ