0
Lượt Xem
2
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: truyện ngắn, tự sáng tác, đam mỹ “Lấy cảm hứng từ câu truyện Cà phê đen và cà phê sữa.”

Thẻ Tiêu Chí