Bộ Sưu Tập [Chi] Ngôn tình Trung Quốc đã đọc xong

Là những bộ truyện ngôn tình full và hay mà Chikahiro đã đọc xong và nhiệt liệt đề cử cho các bạn luôn!

Danh Sách Truyện (4)

Tái Chiến

Tam Thập Tam
Hoàn Thành

Thính Phong

Cảnh Hành
Hoàn Thành

Quan Hệ Nguy Hiểm

Khiêu Dược Hỏa Diễm
Hoàn Thành

Quần Lụa

Nhạc Nhan
Hoàn Thành