Bộ Sưu Tập [Chi] Ngôn tình Trung Quốc đã đọc xong

Sẽ là những bộ truyện ngôn tình full hay mà Chikahiro đã đọc xong

Danh Sách Truyện (3)

Thính Phong

Cảnh Hành
Hoàn Thành

Quan Hệ Nguy Hiểm

Khiêu Dược Hỏa Diễm
Hoàn Thành

Quần Lụa

Nhạc Nhan
Hoàn Thành