Bộ Sưu Tập Chikahiro

Truyện do Chikahiro edit

Danh Sách Truyện (2)

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia [Dịch]

Lạc Tuyết Khuynh Thành
Chương 310

Vi Tử Giả Đại Ngôn [Dịch]

Tuyết Nhi Cách Cách
Chương 199