Bộ Sưu Tập Truyện Ngôn tình Mạt thế

Là những bộ truyện ngôn tình diễn ra ở thời mạt thế, có thể đi kèm thể loại nữ phụ hoặc dị năng, zombie...

Danh Sách Truyện (8)

Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Lục Ý
Chương 114

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

Lưu Cẩn Du
Hoàn Thành

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

Lăng Mộng Tiêu Nhiên
Hoàn Thành

Phiếu Cơm

Nhất Độ Quân Hoa
Hoàn Thành

Sinh Con Thời Mạt Thế

Bao Bao Tử
Hoàn Thành

Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Thuỷ Qủa Mộ Tư
Hoàn Thành

Mẹ Kế Zombie

Tổng Công Đại Nhân
Hoàn Thành

Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Pizza Nương Tử
Hoàn Thành