0
Lượt Xem
16
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Hiện đại chỗ làm việc tiểu bạch lĩnh Dương Húc theo rơi xuống hố nhỏ bên trong leo ra lúc, phát hiện người đã ở dị thế, bắt đầu liền đến một cái tiểu sơn trại bên trong.
Trong sơn trại có đại hán khôi ngô bưu hãn trời sinh thần lực, có trưởng giả lười biếng không chịu nổi say nằm mà ngủ, có quân sư đầu não linh hoạt trí kế vô song, có trại chủ thanh lãnh xinh đẹp võ nghệ bất phàm. . . Nho nhỏ sơn trại, quả thật không đơn giản.
Làm như thế nào tại cái này có vẻ như ngọa hổ tàng long tiểu sơn trại bên trong sinh tồn được, trở thành bày ở Dương Húc trước mặt hàng đầu vấn đề. . .

( Truyện giống với Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh , truyện mới vừa ra )

Thẻ Tiêu Chí