0
Lượt Xem
76
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Ta một giấc ngủ dậy, phát hiện xuyên qua đến một thế giới hoàn toàn mới, nơi này mỗi người, mệnh từ thiên định, có được cao đẳng bẩm sinh chiến sủng, chính là thượng đẳng người, mà ta, có thần sủng!

Thẻ Tiêu Chí