0
Lượt Xem
12
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Hài hước Cận Tiểu Bạch là một trạch nữ yêu thích đọc tiểu hoàng văn. Cô là một kẻ háo sắc nhưng lại không hề có đảm lược, ngay cả xem AV. hentai manga cũng không dám xem chỉ đọc tiểu hoàng văn. Một ngày kia, khi vừa đọc xong tiểu hoàng văn thì đột nhiên một cái hệ thống xuất hiện. "Chúc mừng Cận Tiểu Bạch đã đạt thành tựu đọc 1001 bản tiểu hoàng văn" thành công cùng hệ thống xuyên việt cốt truyện 001 ký kết khế ước. Từ đó trở đi cô phải xuyên vào các thế giới truyện để hoàn thành nhiệm vụ. Cận Tiểu Bạch:" Cái quỷ gì thế này, bệnh thần kinh a! ai muốn xuyên việt chứ. Mau đi tìm người khác chơi nha!" Hệ thống: Thật xin lỗi, hàng đã mua miễn trả lại. Điều này khiến cô khóc không ra nước mắt, vì sao một trạch nữ chỉ đọc tiểu hoàng văn như cô lại bị xuyên việt rồi? Vì sao a!

Thẻ Tiêu Chí