0
Lượt Xem
60
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Xuyên việt đến Đại Đường Trinh Quan trong thời kỳ, còn thu được Siêu cấp hệ thống, nhìn hắn như thế nào ngoạn chuyển Đại Đường!
~ tình trạng : đang ra 1000 chương
~ mỗi ngày 50c
~ up chương vào buổi tối....

Thẻ Tiêu Chí