0
Lượt Xem
640
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đã từng quát tháo phong vân lãnh huyết vô tình thiên tuế đại nhân, một khi biến thành tiểu khiếu hóa tinh thần đạo sư. Không được, nàng thỉnh cầu thay người! Nàng còn có rộng lớn tiền đồ, mục tiêu của nàng là tinh thần đại hải! Nhưng ở trước đó —— thiên tuế: A, tiểu ngư làm xong hương a, cái kia cái móng giò kho cũng rất tịnh! Hèn mọn hai cước thú, nhanh đi làm đến cho ta ăn. Tiểu khiếu hóa: Được rồi. Thân, còn có vuốt lông phục vụ có muốn không? Ngựa giết gà phục vụ có muốn không? Thiên tuế: Cái này sao, cái kia, vậy trước tiên đến cái nguyên bộ (ăn uống no đủ liền đạp hắn, không đúng, còn có cơm tối phải giải quyết. Như vậy ngày mai đi, ngày mai nhất định có thể!)

Thẻ Tiêu Chí