0
Lượt Xem
47
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đại linh triều xẹt qua địa cầu, địa cầu hoàn toàn thức tỉnh, vạn vật đi vào tiến hóa chi lộ. Tiến hóa, sinh mệnh trình tự không ngừng siêu thoát. Có người từ kinh Phật trung siêu thoát, trở thành La Hán, luyện liền bất bại kim thân; có người từ trong núi đào ra Tiên Tần cổ pháp, trở thành luyện khí sĩ, ngự kiếm ngang trời; cũng có nhân thân phụ vô tận sát khí, hóa thành Tu La; cũng có người thức tỉnh siêu năng lực, triệu hoán thiên địa nguyên tố; càng có cực giả tu luyện võ học, võ động càn khôn. Vương quân trong lúc vô tình được đến Tiên Tần luyện khí thuật, đi vào tiến hóa chi lộ. Thả xem hắn như thế nào siêu thoát, thành tựu chân chính bất hủ. Thời đại thay đổi, chỉ có người lãnh đạo mới có tư cách siêu thoát, mới có năng lực tìm kiếm bất hủ.

Thẻ Tiêu Chí