2
Lượt Xem
40
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Kinh dị, cận đại, nhẹ nhàng, đam mỹ, nguyên sang, HE, linh dị thần quái Số chương : 40c + Pn Edit : Genus Beta: Genus (c1->c14) Pink (c15 ->c40) Cuộc sống hằng ngày của một tiểu thiếu gia vào thời dân quốc (Khụ, khụ, văn án chính là chỉ có một câu duy nhất.)

Thẻ Tiêu Chí