1
Lượt Xem
33
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng Số chương: 77 chương Edit : Kunie Long Ngọ là con gái, con gái, con gái!!! Long Ngọ vừa tới trường liền rất nghiêm cẩn chấp hành nguyên tắc mà đội trường đề ra: chủ động kết bạn. Vì thế bạn Long nữ thấy một nam sinh đẹp trai cùng lớp, liền quyết định đến kết bạn. Nguyên tắc kết bạn thứ nhất: Phải lấy phương thức liên lạc trước. Cô lấy rồi! Nguyên tắc kết bạn thứ hai: Tiếp đó bắt đầu hỏi han ân cần. Cô hỏi rồi! Nguyên tắc kết bạn thứ ba: … Hình như có chỗ nào không đúng lắm, quên đi, bạn trai cũng là bạn thôi. P/s: Nữ binh xuất ngũ mặt đơ với tâm hồn thích cái đẹp x nam thần trường học mặt lạnh với tâm hồn nhạy cảm.

Thẻ Tiêu Chí