0
Lượt Xem
8
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đây là một cái có quan hệ đao khách chuyện xưa, có người nói hắn đao thực mau, mau đến miệng vết thương không kịp đổ máu cũng đã khép lại, có người nói hắn đao tràn ngập tử vong hơi thở, ngươi tuyệt không sẽ muốn xem hắn xuất đao, càng có người ta nói hắn chính là đao. Kỳ thật, hắn chưa xuất đao, hắn đao đã là truyền thuyết. ―――――――――――― Quyển sách không có hệ thống, không có xuyên qua, không có trọng sinh, vai chính... Ngạch, đại khái suất vô địch đi.

Thẻ Tiêu Chí