6
Lượt Xem
13
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, mỹ cường, ngọt sủng, song khiết, HE Tóm tắt: Học bá công x học tra thụ, mối tình cấp 3 Học bá cùng học tra song song tiến tới, học bá hỗ trợ, phụ đạo học tra. Giữa hai người có chút mâu thuẫn nho nhỏ, sau đó, học bá bắt cóc học ta, về nhà mần thịt:>

Thẻ Tiêu Chí