0
Lượt Xem
253
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Edit: Tử Miêu Beta: Anh (chương 81 -> hết) Thể loại: Đam mỹ, tương lai, cơ giáp,n sủng văn, 1x1, HE Bản gốc : 253 chương + 0 phiên ngoại Nhân vật chính: Xích Linh x Sa Nặc Nhân và các nhân vật khác:))) Có được may mắn khiến linh hồn của Á Liên xuyên tới Tinh Diệu đế quốc được trọng sinh vào đứa con trai duy nhất của dòng họ Sa giai là Sa Nặc Nhân. Á Liên trọng sinh thành đứa con trai độc nhất của Sa gia tại Tinh Diệu đế quốc -- Sa Nặc Nhân. Mà ở đế quốc này chỉ có ba dạng người Loại người thứ nhất, ban chiến đấu −− Reese. Loại người thứ hai, hệ phụ trợ −− Arthur. Loại người thứ ba, người bình thường, chiếm 70% toàn tinh hệ. Reese muốn nâng cao sức chiến đấu, cần có dược tề do Arthur làm ra. Reese muốn có cơ giáp cùng binh khí, cũng cần Arthur chế tạo. Reese muốn có hài tử, vẫn là tìm Arthur tốt nhất. Sinh ra đã là một Arthur, Sa Nặc Nhân bày tỏ, có thể trọng sinh vào một thân thể xinh đẹp, rất phiền phức.

Thẻ Tiêu Chí