50
Lượt Xem
67
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lãnh Ngạo, người cũng như tên, kiêu căng, lạnh nhạt, cô độc. Trong lòng anh, thứ duy nhất ấm áp chính là Thước Tiểu Khả...

Thẻ Tiêu Chí